Hangtompító berendezés
(műszaki leírás)Felhasználási terület

Az EHT típusú hangtompító berendezéssel vízgőz kiáramlásánál fellépő zajt a jelenleg érvényes környezetvédelmi előírásoknak megfelelő zajszintre lehet lecsökkenteni. A hangtompító adaptálható nem, vagy kevésbé agresszív gőzök és gázok lefúvatási zajcsillapítására is. Alkalmas erőművi-, ipari- és fűtőkazánok esetében a fellépő kifúvatási zajok jelentős lecsökkentésére:
  • A gőzkazán és gőzvezeték üzembe helyezésekor tisztító kifúvatásakor,
  • A gőzkazán üzem közbeni szándékolt lefúvatásakor,
  • A gőzkazán biztonsági szelepeinek nyitásakor


Szabad csővégen való kifúvatás

A lefúvatáskor fellépő zajok, szabad csővégen való kiáramláskor kritikus nyomásviszony esetén, illetve e felett keletkeznek, a csőből kilépő gőz robbanásszerű expanziója következtében. Szabad kiáramláskor a kazán nyomása és a környezeti légköri nyomás között az expanzió egy lépcsőben játszódik le, melynek nyomán keletkező hangjelenség annál elviselhetetlenebb, minél nagyobb a kezdő nyomás. Biztonsági szelepen keresztüli lefúvás esetén a szelepülésen kritikus nyomásesés jön létre, azaz durva közelítéssel a nyitó nyomás lefeleződik. Mivel 2 bar –nál nagyobb nyitónyomás esetén, - ami az esetek túlnyomó többsége - a kilépő nyomás mindig jóval az atmoszféra felett van, a robbanásszerű expanzió nem kerülhető el

Az EHT hangtompító működési elve

Az EHT hangtompítóban az expanzió fokozatosan játszódik le egészen a külső légköri nyomásig. A hangtompító első fokozatán az expanzió kritikus nyomásviszony mellett jön létre, amely egyben meghatározza a hangtompítón lefúvatható maximális gőzmennyiséget névleges paraméterek esetén. A beépített csillapító töltet a továbbiakban megakadályozza az expanzió robbanásszerű kialakulását. A hangtompítóból kilépő gőzök a központi magot körülvevő köpenyen át távoznak a szabadba. A köpeny belső felülete hangelnyelő szigeteléssel van bélelve, amely a kilépő gőzök zajszintjét abszorpciós elv alapján tovább csökkenti. Végeredményben a hangtompító edényből kilépő gőz áramlási sebessége, és ezzel a zajszintje jelentős mértékben lecsökken. A hangtompítóban lejátszódó fokozatos expanzió természetesen ellenállást jelent az áramló közegre nézve, ezért a hangtompító előtti csővezetékben meghatározott ellenállás, azaz ellennyomás lép fel. Ez az ellenállás a hangtompító névleges átáramló gőzmennyiségére vonatkozik. Kisebb gőzmennyiség, vagy a tervezési hőmérsékletnél kisebb hőmérséklet esetén az ellenállás is csökken. Biztonsági szelep után felszerelt hangtompítónál lényeges kiválasztási szempont, hogy a hangtompító ellenállása kisebb legyen mint a biztonsági szelep gyártója által megadott szekunder oldali megengedett nyomás. Ellenkező esetben a biztonsági szelep áteresztőképességét a hangtompító korlátozná.

Elérhető csillapítás

Az egyedileg megfelelően méretezett illetve kiválasztott, jól felszerelt EHT hangtompító a jelenleg irányadó zajemissziós követelményeknek megfelel. Ez jelenti, hogy a kipufogó edény felső peremének síkjában, kőrszimmetrikusan 10 m-es sugárban mérve a hangnyomás nem lépi túl a 85 dB(A) értéket.

Beépítés, felszerelés

A hangtompító a lefúvató csővezeték végére, felfelé irányuló kiáramlásnak megfelelően kerül felszerelésre. A kifúvató cső megfelelő megfogása esetén a hangtompítót külön nem szükséges megfogni, mert az a csonkjánál fogva önhordó. A hangtompító általában a kazánház tetejére kerül. A beépítés tervezésénél a hőtágulásokat, tömegerőket, szélterheket kell figyelembe venni. A hangtompító edényhez vezető csővezeték önmaga is gyakran jelentős zajforrás. Az itt keletkező zaj mértéke elsősorban a lefúvató szerelvény minőségétől, valamint a csővezetékben áramló közeg áramlási sebességétől függ. Ennek csökkentése érdekében célszerű korszerű zajszegény lefuvató szerelvényt alkalmazni, és a csővezetéket hőszigeteléssel ellátni akkor is ha ez egyébként nem volna indokolt. A hőszigetelést, amely egyben hangszigetelésként is szolgál, a hangtompító edény csapadék elvezető gallérjáig kell felhelyezni. A kipufogó edényt magát szigetelni nem szükséges. A lefúvatáskor fellépő reakcióerők elhanyagolhatóak. A hangtompító edény alján lévő víztelenítő csonk elsősorban a légköri csapadék elvezetését szolgálja, de rövid lefúvatáskor elhanyagolható mennyiségű kondenzvíz is keletkezhet.

Felületvédelem, karbantartás

A fojtóelemek, a központi vezetőcső és elemei hőmérséklettől függően melegszilárd acélból, ill. 300°C-ig ötvözetlen szénacélból készülnek. A külső edény szénacélból készül. Az alacsony hőmérsékletű típusok külső levegővel érintkező belső felületeit a légköri korróziótól tűzi horganyzással védjük. A külső felületek rozsdavédő alapmázolással, és légköri hatásokkal szemben ellenálló, kétszeri fedőmázolással vannak ellátva. Az EHT hangtompító lényegében karbantartásmentes, azonban évente egyszer célszerű felülről beletekintve is szemrevételezni a berendezést, sérülés, korrózió szempontjából. Ellenőrizni kell a víztelenítő nyílás tisztaságát is. Ellenőrzés céljából évente egyszer a szabadra menő szelepen keresztül a hangtompítót meg kell szólaltatni. Az ellenőrzés, megjáratás különösen olyan hangtompítóknál fontos, amelyeken keresztül egyébként hosszú ideig nem fúvatnának.Szolgáltatónk a Web-Server kft.