Általános Üzleti Feltételek

A Jouleing Kft. kizárólag az alábbi üzleti feltételek szerint értékesít, melyeket az Önök által küldött megrendelésükkel elfogadottnak tekintenek. Ettől eltérő feltételeket csak abban az esetben áll módunkban elfogadni, amennyiben azt mi írásban visszaigazoltuk. A cégünknek küldött megrendelés az ügyfél számára kötelező érvényű. Az eladó nem vállal felelősséget azokért a tévedésekért, amelyeket a vásárló fél követ el a megrendelőlap kitöltésénél.

Adásvételi szerződés létrejötte

A megrendelések, szerződésmódosítások illetve kiegészítések kizárólag írásban (faxon, e-mailen) történhetnek. Az ajánlatokban, katalógusokban, prospektusokban, árlistákon, képeken és rajzokon valamint egyéb dokumentumokon megadott, áru árára, méretére, tömegére vonatkozó adatok tájékoztató jellegűek. Nyomdatechnikai okokból a katalógusban található színek eltérhetnek a RAL-színskála árnyalataitól. Kötelező jellegű szerződéses kapcsolat a szerződő felek között megkötött adásvételi szerződés alapján jön létre, amelyhez a következő dokumentumok szükségesek:
 1. az ügyfél megrendelése, amelynek tartalmaznia kell az árunak az áruházban megjelölt adatait, a megrendelt mennyiséget, valamint a szállítási címet
 2. az eladó által kibocsájtott rendelésvisszaigazolást ármegjelöléssel együtt.

Megrendelés visszamondása

A megrendelés visszavonását a Vásárló az info@jouleing.hu elektronikus levelezési címen illetve a +36/70/413-4199 vagy a +36/70/621-1032 telefonszámokon, ill. a +36/70/900-5581 faxszámon teheti meg, a megrendelés elküldését követő 4 órán belül. A 4 óra eltelte után történő felmondás esetén az Eladó bizonyítható költségein túl a szerződéses díj 20 %-a adminisztrációs költség címen kiszámlázásra kerül.

Árak

Az árak nem tartalmazzák a törvényben előírt általános forgalmi adót (ÁFA)! Az árak EUR-ban és Ft-ban is fel vannak tűntetve. Az EUR-árak részünkről kötelező érvényűek. A feltűntetett forint-árak az MNB-devizaárfolyam függvényében változnak. A forint-ár a számlázás napján érvényes MNB devizaárfolyamon kerül átszámításra.
Katalógusáraink minden járulékos költséget, így a szállítás (Magyarországon belül), csomagolás költségeit is magukban foglalják.
Az esetleges - terméktől függően szükséges - szerelés, üzembe helyezés, bevizsgálás költségei külön kerülnek felszámításra.
Az áruházban szereplő valamennyi terméknél az árváltoztatás jogát fenntartjuk !
Kisösszegű rendelések esetén kismennyiségi felárat nem számolunk fel.

Fizetési feltételek

A fizetés átutalással vagy utánvéttel történik. Egyéb fizetési mód kizárólag előzetes kölcsönös megállapodás esetén lehetséges.
Nagyértékű (200.000,-Ft érték feletti) megrendelések esetén előlegfizetés, fizetési biztosíték megadása szüksé-ges, melynek részleteit az ügyféllel egyedileg egyeztetjük.
Átutalással történő fizetés esetén a megvásárolt tételeket kérjük előre kifizetni, az árut csak a vételár beérkezése után postázzuk.
Utánvétel esetén az áru kiegyenlítése az áru átvételekor készpénzzel történik,.
Az áru a teljes vételár kiegyenlítéséig a Jouleing Energetikai Tervező Mérnökiroda Kft. tulajdonát képezi, sem zálogul, sem fedezetül nem szolgálhat.
Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamatot a Ptk. (301.§ és 301/A §) szerint érvényesítjük. Fizetési teljesítés napja alatt az a dátum értendő, amikor a vételár teljes összege ÁFA-val együtt megjelenik az eladó bankszámláján vagy pénztárában.

Szállítási feltételek

 1. Teljesítés helye
  A szállítás a vevő által megadott magyarországi címre történik. Az áru leszállításáról a megadott címre az eladó gondoskodik. A teljesítés minden esetben összeszerelés és üzembe helyezés nélkül értendő.
 2. Szállítási határidő
  Az általunk forgalmazott termékek többsége importáru, melyek részben raktárról, részben az áru jellegéből adódóan egyedi gyártásból kerülnek leszállításra. A szállítási időpontra vonatkozó adatok nem kötelező érvényűek. A várható szállítási határidőt a rendelésigazoláson adjuk meg.
  Ha a gyors lebonyolítás érdekében előnyösnek látszik, részszállításokat teljesítünk.
 3. Szállítási költségek
  Nettó 20.000,-Ft feletti megrendelés esetén Vevőink részére díjtalan házhozszállítást biztosítunk. Nettó 20.000,-Ft alatti megrendelés esetén a kiszállítás postai úton vagy futárszolgálattal történik.
 4. A kárveszély viselése
  Az áru sérülésének kockázatát a szállítási címen történő áruátvétel pillanatától a vevő viseli. A kárveszélyt a vevő abban az esetben is viseli, ha az átvételt jogalap nélkül megtagadta. A vevő köteles az eladónak a késedelmével okozott károkat is megtéríteni.

A tulajdonjog átszállása

A tulajdonjog a vevőre a teljes vételár kifizetésének napján száll át, az eladó eddig az időpontig tulajdonjog fenntartással él. Az eladó tulajdonjogának fenntartásáig a vevő nem jogosult az áru megmunkálására vagy feldolgozására illetve beépítésére, az árut nem adhatja el harmadik személynek és nem jogosult megterhelni azt.

Kifogások, reklamációk

A vevő köteles az áru minőségét közvetlenül az átvétel után ellenőrizni. Amennyiben a leszállított terméken a szállítás közben sérülést fedez fel, köteles azt a szállítólevélen írásban jelezni.
Mennyiségi vagy nyilvánvaló hibák reklamációját a vevő az áru átvételétől számított 3 munkanapon belül köteles bejelenteni. A rejtett hibát felfedezése után 3 napon belül, de legkésőbb az áru átvételétől számított 2 hónapon belül kell jelezni.
A reklamációt írásban kell benyújtani, a garanciális idő szempontjából az átvétel dátuma a mérvadó. A minőségi reklamáció megítélése szempontjából a meghibásodást mintával vagy hivatalos szakértői véleménnyel kell igazolni.
Amennyiben a szerződő felek nem egyeznek meg másképpen, a reklamáció nincs befolyással a teljes számlázott összegre vonatkozó fizetési kötelezettségre.

Garancia

Alapesetben valamennyi árura 1 év garanciát vállunk. A garanciális igények minden esetben az általunk kibocsátott számla felmutatása ellenben kerülnek teljesítésre, külön jótállási jegyet nem mellékelünk. Az áru átvétele után (de garanciaidő alatt) azokért a meghibásodásokért, melyek a nem rendeltetésszerű használatból keletkeztek az eladó nem vállal felelősséget.

Csere, visszavétel

Eladó a megrendelt és leszállított árukat alapesetben nem veszi vissza. Visszavétel csak kivételes esetekben, az Eladóval előzőleg egyeztetve lehetséges.

Illetékes bíróság

A szerződéses viszonyból származó valamennyi jogvita tekintetében a felek kikötik és alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve - amennyiben az eljárás megyei bírósági hatáskörbe tartozik - a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. Kizárólag a magyar jog az irányadó. Az áruk nemzetközi adásvételéről szóló egyezmény (Internationales Kaufrecht) szabályai nem kerülnek alkalmazásra.

Számítógépes adatfeldolgozás

A kor követelményeinek megfelelően a vevők személyre és cégre vonatkozó adatait számítógépen dolgozzuk fel és tartjuk nyilván. Adataik megadásával Önök hozzájárulnak azok tevékenységünk folyamán történő teljeskörű felhasználásához.

Általános rendelkezések

Valamennyi adásvételi szerződésre és áruszállításra, amely a jelen webshop alapján jön létre az eladó és a vevő között, a fent meghatározott üzleti feltételek érvényesek.

Amennyiben jelen Általános Üzleti Feltételek egyes rendelkezései részben vagy teljesen érvénytelenek vagy megvalósíthatatlanok lennének, illetve ilyenné válnak, akkor ez nem érinti a többi feltétel és a teljes jogügylet érvényes voltát. Az érvénytelen vagy nem megvalósítható rendelkezéseket olyan rendelkezésekkel kell helyettesíteni, melyek gazdasági célja leginkább megközelíti a hatálytalan vagy nem megvalósítható rendelkezések által elérni kívánt gazdasági célokat.
Szolgáltatónk a Web-Server kft.